CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Theo UBCKNN, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín có 2 vi phạm buộc phải xử phạt đó là:

Thứ nhất, SCR đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
leftcenterrightdel
  Ảnh minh họa.

Cụ thể, SCR không công bố thông tin 1 số văn bản gồm Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Mai Lan; Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh cùng CTCP Toàn Hải Vân triển khai dự án; 2 Nghị quyết HĐQT về việc CTCP May Tiến Phát vay vốn; Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng từ CTCP May Tiến Phát; Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Tân Định và hợp tác đầu tư cùng CTCP Toàn Hải Vân triển khai dự án Sàn thương mại dịch vụ du lịch thuộc khu phước hợp Cảng Vịnh Đầm.

Công ty cũng không công bố thông tin một số báo cáo gồm: Báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, Báo cáo sử dụng vốn trái phiếu, Báo cáo tình hình tài chính trái phiếu năm 2020, Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn và CBTT trễ hạn về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Thứ hai, SCR công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2020, Công ty đã thống kê thiếu Nghị quyết HĐQT ngày 29/06/2020 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và xác định người đại diện theo pháp luật; không đề cập tới giao dịch chuyển nhượng cổ phần với CTCP Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An. Còn tại Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã thống kê thiếu Nghị quyết ngày 27/05/2021 về việc uỷ quyền ký kết hồ sơ liên quan đến vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng BIDV và Nghị quyết ngày 02/06/2021 về việc uỷ quyền ký hồ sơ liên quan đến việc vay vốn và thế chấp tài sản tại OCB chi nhánh TPHCM.

Với 2 vi phạm trên, UBCKNN xử phạt hành chính SCR với tổng số tiền 145 triệu đồng.

CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực

Đối với CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực, có 4 vi phạm liên quan đến việc công bố thông tin của công ty này được UBCKNN chỉ ra.

Vi phạm đầu tiên là Công ty đã không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị, cụ thể là thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 không đảm bảo thời hạn theo quy định; không tổ chức họp HĐQT định kỳ trong năm 2020, 2021 theo quy định.

Vi phạm thứ 2 là không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ, cụ thể là quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, ĐHĐCĐ công ty đầu tư chứng khoán.

Vi phạm thứ 3 là Không lưu giữ đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động của Công ty.

Vi phạm thứ 4 là báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật gồm Báo cáo tình hình hoạt động công ty tháng 5/2022; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5/2022; Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2022.

Từ các vi phạm nêu trên, CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực bị UBCKNN phạt hành chính tổng số tiền 265 triệu đồng.

CTCP Quản lý quỹ Pavo Capital

UBCKNN đã chỉ ra CTCP Quản lý quỹ Pavo Capital có 2 vi phạm gồm Không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính của công ty và hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và Không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ cung cấp (không ban hành quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản).

Với 2 vi phạm trên, UBCKNN đã phạt hành chính Pavo Capital với tổng số tiền 145 triệu đồng.

Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments

Cuối cùng là Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments, UBCKNN cũng đã chỉ ra 2 vi phạm của Công ty này trong hoạt động CBTT, bao gồm Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật, cụ thể là không công bố Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2020; và vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, cụ thể trong giai đoạn từ tháng 9-12/2021, các giao dịch chứng khoán của nhân viên công ty quản lý quỹ không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch.

Với những vi phạm trên, UBCKNN đã phạt hành chính Eastspring Investments tổng số tiền 210 triệu đồng.

Anh Nga
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/vi-pham-ve-cong-bo-thong-tin-loat-doanh-nghiep-bi-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-tuyt-coi-d151006.html