Theo Quyết định số 140/QĐ-XPHC của Cục Quản lý Dược, Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam, địa chỉ tại số 19 đường 18, khu phố 3, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện hành vi sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật đối với với thuốc Npluvico, số Giấy đăng ký lưu hành VD-21622-14, số lô 2004, ngày sản xuất 12/05/2022, hạn dùng 12/05/2025.

Hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 57 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ: Mức phạt tiền đối với cá nhân là từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Do không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, áp dụng mức phạt tiền trung bình đối với cá nhân là 35 triệu đồng. Áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020, mức phạt tiền đối với tổ chức là 70 triệu đồng.
leftcenterrightdel
  Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng, Công ty CP dược Nature Việt Nam bị xử phạt

Ngoài ra, Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam cũng buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm chất lượng, lô thuốc Npluvico, số Giấy đăng ký lưu hành VD-21622-14, số lô 2004, ngày sản xuất 12/05/2022, hạn dùng 12/05/2025. Công ty phải tiến hành thu hồi số thuốc vi phạm chất lượng, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Quyết định này được giao cho bà Lưu Thị Phiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam, để chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Mới đây, theo thông tin từ phía Thanh tra Bộ Y tế, Bệnh viện Quốc tế DNA cũng đã có nhiều hành vi vi phạm hành chính và bị xử phạt với tổng số tiền 79 triệu đồng.

Cụ thể, với 3 hành vi vi phạm, gồm: Quảng cáo dịch vụ đặc biệt (khám bệnh, chữa bệnh) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định tại Khoản 1, Điều 49 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo, Thanh tra Bộ Y tế đã xử phạt Bệnh viện Quốc tế DNA số tiền 45 triệu đồng.

Với những hành vi này, Bệnh viện cũng buộc phải dừng ngay việc quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Bệnh viện Quốc tế DNA còn có hành vi: Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “duy nhất” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 34 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo. Vì vậy Thanh tra Bộ Y tế đã tiếp tục xử phạt bệnh viện này số tiền 30 triệu đồng và buộc Bệnh viện Quốc tế DNA phải rà soát, gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo sử dụng các từ ngữ “duy nhất” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Ngoài ra, Bệnh viện Quốc tế DNA còn bị xử phạt 4 triệu đồng về hành vi: Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 39 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Với hành vi này, ngoài phạt tiền, Thanh tra Bộ Y tế cũng buộc Bệnh viện Quốc tế DNA phải phải thực hiện ghi đúng tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trong Quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Y tế cũng nhấn mạnh: Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên là 5 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Bệnh viện Quốc tế DNA phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Bệnh viện không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Vân Anh
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/san-xuat-thuoc-vi-pham-chat-luong-cong-ty-cp-duoc-nature-viet-nam-bi-xu-phat-d157170.html