leftcenterrightdel
 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa đưa ra Quyết định việc hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc đối với Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HoSE: HAI) kể từ ngày 18/4/2023.

Lý do HAI bị huỷ niêm yết do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết bắt buộc nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Tổng số lượng cổ phiếu bị huỷ niêm yết là 182.682.799 cổ phiếu, tương đương với 288,6 tỷ đồng (tính theo mức thị giá 1.580 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày giao dịch cuối cùng 8/9/2022).

Trước đó, cổ phiếu HAI hiện đang thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 31/8/2022 do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Đến ngày 3/4/2023, HoSE tiếp tục có văn bản nhắc nhở HAI về việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (riêng và hợp nhất), và cho đến ngày hôm nay công ty vẫn chưa công bố.

leftcenterrightdel
 Cổ phiếu HAI nằm trong diện đình chỉ giao dịch trên HoSE từ năm 2022 đến nay.

Vào ngày 10/4/2023, HAI đã có công văn gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE giải trình về thế khó của doanh nghiệp và đưa ra lộ trình công bố thông tin.

HAI cho biết ngày 8/3/2023, công ty đã ký kết được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại Tp.HCM. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện kiểm toán do bản thân HAI có nhiều chi nhánh và công ty con nên việc kiểm toán có thể bị kéo dài.

Do đó công ty dự kiến công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 chậm nhất vào ngày 31/7/2023.

Sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, HAI dự kiến trong tháng 9/2023 sẽ thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Qua đó, HAI sẽ trình đại hội thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán soán xét báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết.

Trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, công ty sẽ phối hợp đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán soán xét và công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022.

Dù vậy, HoSE vẫn lựa chọn huỷ niêm yết đối với hơn 182 triệu cổ phiếu HAI để đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính tự lập, năm 2022 doanh nghiệp “họ” FLC này ghi nhận doanh thu thuần đạt 207 tỷ đồng, giảm sâu 76% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhờ có giá vốn cùng chi phí được tiết giảm triệt để, tính đến hết năm 2022, công ty vẫn có lợi nhuận sau thuế đạt hơn 60 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 567 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguồn Người đưa tin Pháp luật
Link bài gốc

https://www.nguoiduatin.vn/hon-182-trieu-co-phieu-hai-bi-huy-niem-yet-bat-buoc-ke-tu-ngay-18-4-a602664.html