leftcenterrightdel
 

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu thuần đạt 624 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ giảm chi phí giá vốn thấp hơn, chỉ 14,4% nên dẫn tới lợi nhuận gộp còn gần 170 tỷ đồng, giảm sâu đến 47% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của DIC Corp, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 434 tỷ đồng, đóng góp gần 70% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu xây lắp, cung cấp dịch vụ, bán hàng hoá, thành phẩm. Doanh thu kinh doanh bất động sản đã giảm khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, mảng bất động sản cũng là mảng mang lại phần lớn lợi nhuận gộp cho công ty với 133 tỷ đồng, chiếm 78% lợi nhuận gộp đạt được trong quý.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính ghi nhận trong quý 4 năm nay chưa đến 10 tỷ đồng, giảm sâu so với con số hơn 126 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2019, nguyên nhân chủ yếu do cùng kỳ năm ngoái DIC Corp ghi nhận khoản 104 tỷ đồng từ nhượng bán các khoản đầu tư.

leftcenterrightdel
 

Bên cạnh đó, chi phí tài chính quý 4 vừa qua gần 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi âm gần 76 tỷ đồng, tương ứng giá trị chênh lệch xấp xỉ 96 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do quý 4/2019 DIC Corp hoàn nhập dự phòng tài chính các khoản đầu tư hơn 93 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 

 

Một điểm nhấn khác, quý 4 vừa qua DIC Corp có khoản thu nhập khác hơn 596 tỷ đồng, tăng đột biến so với số 35 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2019 chủ yếu do khoản đánh giá chênh lệch hàng tồn kho (587 tỷ đồng). Ngoài ra, các công ty liên doanh liên kết đưa về khoản lỗ hơn 3 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ.

leftcenterrightdel
 

Những yếu tố trên tác động, khiến cho quý 4/2020 dù doanh thu giảm, thì lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gần 54%, từ mức 332 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 506 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu DIC Corp đạt 2.489 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm trước đó. Tuy nhiên do chi phí giá vốn tăng mạnh đến 26% nên dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 5% xuống còn hơn 622 tỷ đồng.

Trong năm, doanh thu tài chính giảm 128 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu không ghi nhận tiền từ nhượng bán các khoản đầu tư, trong khi đó chi phí tài chính ghi dương 128 tỷ đồng (do có khoản chi phí nhượng bán các khoản đầu tư hơn 82 tỷ đồng) trong khi cùng kỳ âm 34 tỷ đồng (do hoàn nhập dự phòng tài chính gần 78 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong năm 2020 DIC Corp ghi nhận khoản thu nhập khác 627 tỷ đồng (tăng 577 tỷ đồng so với cùng kỳ) trong đó có hơn 590 tỷ đồng chênh lệch do đánh giá tồn kho – trong khi cùng kỳ không có khoản này.

Kết quả, năm 2020 DIC Corp báo lãi trước thuế đạt 818 tỷ đồng, vượt gần 26% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế hơn 641 tỷ đồng, tăng trưởng 51% so với lợi nhuận đạt được năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 630 tỷ đồng. Đây cũng là số lãi lớn nhất công ty đạt được trong nhiều năm trở lại đây.

leftcenterrightdel
 

Theo Doanh nghiệp Tiếp thị
Nguồn
Link bài gốc

https://doanhnghieptiepthi.vn/dic-corp-dig-dat-lai-sau-thue-ky-luc-641-ty-dong-tang-51-so-voi-nam-2019-161210102154314545.htm