leftcenterrightdel
 
Cụ thể, theo Quyết định số 1349, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0,5%/năm và lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm. Mức này giảm 0,5% so với mức lãi suất trước đó được NHNN ban hành theo quyết định ký ngày 16-3-2020.
Tại Quyết định số 1350/QĐ-NHNN, mức lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của NH Phát triển Việt Nam, NH Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN giảm xuống còn 0,8%/năm, giảm 0,2% so với mức lãi suất trước đó.
Tại Quyết định số 1350/QĐ-NHNN, mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN cũng giảm còn 0,8%/năm, giảm 0,2%. 
Theo NHNN, các quyết định điều chỉnh lãi suất được ban hành để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường.
Theo saigondautu.vn
Nguồn
Link bài gốc

https://saigondautu.com.vn/tai-chinh/nhnn-dieu-chinh-giam-mot-so-muc-lai-suat-dieu-hanh-82858.html