Ngày 7/2/2020, bà Nguyễn Hương Giang- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành Kế hoạch (số 30/KH-UBND) về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Kế hoạch số 30/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh thể hiện, chỉ tiêu được giao thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh là 97 chỉ tiêu. Theo đó, Người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải có kết quả thi chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu nâng ngạch năm 2019 đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Sau đó, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (Hội đồng thi), trong đó có ông Nguyễn Văn Phong- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tịch Hội đồng thi và ông Nguyễn Trọng Tân-Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi.

leftcenterrightdel
 Lễ Khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: T.L.

Ngày 14/3/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2019 tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019. Kỳ thi này có 105 cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi. Các thí sinh dự thi 2 vòng, vòng 1 thí thi theo hình thức trắc nghiệm với các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học. Vòng 2 môn chuyên ngành theo hình thức thi viết.

Ngày 16/3/2020, Hội đồng thi đã có thông báo số 26//TB-HĐT, Thông báo điểm thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh đối với 105 cán bộ, công chức dự thi. Theo đó, cả 105 thí sinh dự thi đều đủ điểm đạt và vượt qua vòng 1.

Ngày 22/5/2020, Hội đồng thi tiếp tục có thông báo số 39/TB-HĐT Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019 đối với 105 cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi nêu trên.

Theo kết quả điểm thi vòng 2, có 21 cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch có điểm thi dưới 50 điểm nên không đủ điểm để trúng tuyển nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Sau khi có kết quả thi vòng 2, có 20/21 cán bộ, công chức không đủ điểm để trúng tuyển nâng ngạch đã làm đơn phúc khảo bài thi. Theo đó, hầu hết các cán bộ, công chức yêu cầu phúc khảo đều được nâng điểm với chỉ số nâng điểm rất cao. Trong đó, có 13/20 cán bộ, công chức được nâng lên 50 điểm, vừa đủ điểm để trúng tuyển nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Điển hình như: ông Hoàng Bá Huy (SN 1977- Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn) có kết quả điểm thi nâng ngạch vòng 2 của là 31,5 điểm. Sau khi chấm phúc khảo, ông Huy được nâng từ 31,5 điểm lên 50 điểm, vừa đủ điểm để trúng tuyển nâng ngạch lên chuyên viên chính.

Trường hợp khác, kết quả điểm thi nâng ngạch vòng 2 của ông Diêm Quốc Dũng (SN 1974, - Bí thư Đảng ủy phường Võ Cường) là 31 điểm, điểm chấm thi phúc khảo được nâng lên 50 điểm. Kết quả điểm thi nâng ngạch vòng 2 của ông Tô Thành Công (SN 1982- Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND, Giám đốc Trung tâm hành chính Công huyện Quế Võ) là 39 điểm, kết quả chấm thi phúc khảo được nâng lên 50 điểm. ông Nguyễn Đình Chánh (SN 1975- Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh) có điểm thi vòng 2 là 42,5 điểm, điểm chấm thi phúc khảo nâng lên 50 điểm. Điểm vòng 2 của ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1974- Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Ninh là 42 điểm, điểm chấm phúc khảo là 50 điểm.

Điểm thi vòng 2 của ông Nguyễn Đức Luyến (SN 1973, Trưởng phòng Nội vụ huyện Gia Bình) là 46,5 điểm, điểm thi phúc khảo là 50 điểm. Điểm thi vòng 2 của bà Nguyễn Thị Hồng Phấn (SN 1979, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo) là 41 điểm, điểm thi phúc khảo là 50 điểm. Điểm thi vòng 2 của ông Nguyễn Duy Tiên Phong (SN 1985- Phó trưởng phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh) là 44,5, điểm thi phúc khảo là 50 điểm. Điểm thi vòng 2 của ông Nguyễn Huy Toàn (SN 1980- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Du) là 42 điểm, điểm phúc khảo là 50 điểm. Điểm thi vòng 2 của ông Nguyễn Đắc Triệu (SN 1984, Trưởng phòng Quản lý đầu tư Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh) là 45 điểm, điểm phúc khảo được nâng lên 50 điểm…

Như vậy với 1 công chức không đủ điểm nâng ngạch không yêu cầu phúc khảo, 13/20 cán bộ, công chức tham gia phúc khảo được nâng lên 50 điểm thì có đúng 97 cán bộ, công chức đủ điểm trúng tuyển nâng ngạch, đúng vừa khít với chỉ tiêu được giao thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tại tỉnh là 97 chỉ tiêu.

Vì sao lại có sự chênh lệch điểm của các cán bộ, công chức tham gia dự thi lớn như vậy, phải chăng Hội đồng chấm thi vòng 2 có sai sót, hay chấm phúc khảo có sai sót…?

 

Nguồn Theo Daidoanket
Link bài gốc

http://daidoanket.vn/nhieu-dau-hieu-bat-thuong-tai-ky-thi-nang-ngach-cong-chuc-o-bac-ninh-503277.html?fbclid=IwAR2GGxg8KYotrUXpxR831Iiph-X3g_tNCK8gtNDCLeox10x-tLzu0q3zlA8