Theo đó, ngày 30/5/2022, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký công văn số 1633/UBND-KTTH về việc tăng cường quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh.

Nội dung văn bản nêu rõ, UBND TP yêu cầu Cục Thuế TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn TP đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền đảm bảo người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt các chính sách mới.
leftcenterrightdel
 

Đồng thời, Cục Thuế thành phố cũng cần tập trung nguồn lực, triển khai các chính sách mới đến từng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Thường xuyên rà soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số như Google, Facebook, Youtube,… .

Đồng thời, Thành phố cũng đề nghị Cục tăng cường hoạt động triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Chủ động đề xuất, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế hộ kinh doanh.

Cùng trong văn bản này, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Sở TT&TT phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP Hà Nội để cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, các trang mạng xã hội để rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn theo đề nghị của Cục Thuế TP Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc triển khai đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân cấp độ 4; chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế kịp thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh nghỉ, bỏ kinh doanh theo quy định.

UBND TP đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP Hà Nội chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Hà Nội. Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin với Cục Thuế TP Hà Nội liên quan đến giao dịch ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các phừng, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền triển khai các chính sách thuế áp dụng với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt các chính sách thuế mới triển khai trong năm 2022.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế rà soát địa bàn để quản lý đối tượng; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế, tư vấn cho cơ quan thuế để xác định doanh thu, tiền thuế khoán hàng năm sát thực tế của hộ, cá nhân kinh doanh; phát huy vai trò giám sát của người dân.
Thái An
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/ha-noi-tang-cuong-quan-ly-thue-ho-ca-nhan-kinh-doanh-tren-facebook-youtube-d142734.html