Theo đó, đối tượng được gia hạn thuế gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.
leftcenterrightdel
 

Thời gian gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT, trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), từ 3 đến 6 tháng tuỳ theo kỳ hạn nộp. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh.

Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau kỳ tính thuế tháng 3. 2022 chậm nhất là ngày 20/10/2022; kỳ tính thuế tháng 4 chậm nhất là ngày 20/11/2022; kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8 chậm nhất là ngày 20/12/2022. Riêng nộp thuế theo quý, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1 chậm nhất là ngày 30/10/2022; kỳ tính thuế quý 2/2022 chậm nhất là ngày 31/12/2022.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định.


Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân chậm nhất ngày 30/12/2022. Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 có thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến ngày 30/11.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/5 đến hết ngày 31/12/2022.
Quang Dũng
Nguồn Doanh nghiệp & Tiếp thị
Link bài gốc

https://doanhnghieptiepthi.vn/gia-han-thoi-gian-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-ca-nhan-va-tien-thue-dat-161220529171316887.htm