Thống kê của HNX cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2020, HNX đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 34,2 triệu cổ phần.

Số cổ phần trúng giá tại các phiên này đạt 33,1 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96,8%, tổng số tiền trúng giá đạt 855,8 tỷ đồng. Đây là kết quả khá ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại, tác động đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán.

Cũng theo HNX, theo lịch đấu giá từ đầu tháng 8, dự kiến có 3 phiên đấu giá trong tháng 8, tuy nhiên do không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nên có 2 phiên đấu giá đã không diễn ra. Do vậy, tại HNX diễn ra duy nhất 1 phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tại CTCP Tư vấn Trường Sơn.

Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá duy nhất của tháng 8 đạt hơn 1,3 triệu cổ phần, Số cổ phần trúng giá đạt hơn 1,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%.

Số tiền thu được qua phiên đấu giá đạt hơn 17 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 3,1 tỷ đồng, không có chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm.

Bảng 1: Thống kê các phiên đấu giá tại HNX tháng 8/2020

leftcenterrightdel
 

Bảng 2: Danh sách các phiên đấu giá tháng 9/2020

leftcenterrightdel
 

 

Tapchitaichinh.vn
Nguồn
Link bài gốc

http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/bat-chap-anh-huong-tu-covid19-968-co-phan-duoc-chao-ban-thanh-cong-trong-thang-8-327306.html