Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào cuối tháng 4/2022, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TTC Land là ông Võ Quốc Khánh, cho biết, tổng quỹ đất của TTC Land hiện nay khoảng 320 ha, bao gồm sở hữu trực tiếp của công ty và sở hữu của các công ty con, công ty liên kết trực thuộc tập đoàn.
leftcenterrightdel
 

Trong đó, tại các khu vực trung tâm TP HCM 4 ha; Biên Hòa, Đồng Nai 180 ha, Củ Chi 13 ha, Long an 40 ha và một dự án khoảng 90 ha do công ty đang đầu tư và triển khai pháp lý ở Phú Quốc.

Bên cạnh đó, TTC cũng đang nghiên cứu quỹ đất ở Bảo Lộc, Bình Dương và một số khu vực lân cận TP HCM. Trong đó tập trung bám sát vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các dự án cao tốc và hạ tầng trọng điểm kết nối với quỹ đất.

Trong II/2022, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần 100,3 tỷ đồng, giảm 91,3% so với cùng kỳ. Sự hao hụt doanh thu là do quý này công ty ghi nhận doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản giảm 94%, đạt 40,5 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động xây dựng giảm 98,8%, đạt 5,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 84,2%, ở mức 32,1 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 86% so với quý II năm ngoái, đạt 206,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng 138% lên 129 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 87% và tăng 38,6%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 54,8%, đạt 63,9 tỷ đồng.

Theo thuyết minh BCTC, doanh thu tài chính chủ yếu đến từ lãi được chia từ các hoạt động hợp tác kinh doanh với 72 tỷ đồng và lãi thanh lý từ các khoản đầu tư với gần 130 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng do công ty trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư với giá trị 66 tỷ đồng. Dự phòng là cho các khoản đầu tư tài chính khác, bao gồm các khoản mục lớn là CTCP KCN Thành Thành Công với mức đầu tư 527,5 tỷ đồng, CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân với mức đầu tư 311,2 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE:HHV) với mức đầu tư 136 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 495,7 tỷ đồng, giảm 59%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 120,6 tỷ đồng, giảm 31,6%. Trong đó, doanh thu chính trong nửa đầu năm của công ty ghi nhận chủ yếu từ dự án Carillon 7 tại quận Tân Phú (TP HCM). Sau nửa chặng đường, công ty thực hiện được hơn 23% mục tiêu doanh thu và gần 52% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản TTC Land đạt 9.880 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho đến cuối kỳ hơn 2.857 tỷ đồng, chiếm gần một nửa là bất động sản dở dang của dự án Jamona City với giá trị 1.172 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ ở mức 4.738 tỷ đồng, chiếm khoảng 78,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay là 1.801 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn và dài hạn từ ngân hàng chiếm hơn 62%. Khoản vay ngân hàng lớn nhất gần 500 tỷ đồng đáo hạn năm 2028 có lãi suất từ 11,77% - 12,1%/năm. TTC Land còn vay ngắn hạn cá nhân hơn 343,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn ghi nhận hơn 986,3 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước, hơn 36% số đó đến từ Công ty TNHH Lotte Land. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 2%, đạt mức hơn 5.140 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm nay.
Hải Nam
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/lien-tuc-mo-rong-quy-dat-ttc-land-hien-kinh-doanh-ra-sao-d149038.html