Sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 14/9 không đủ điều kiện tổ chức do số cổ đông dự họp không đủ trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã CK: DIG) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 12/10 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung cuộc họp bao gồm điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; báo cáo tình hình phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ; đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, HĐQT báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm nay và đưa ra giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Cùng với đó, HĐQT cũng lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
leftcenterrightdel
 Phương án phát hành mới của DIC Corp

Theo đó, DIC Corp trình cổ đông kế hoạch chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp (bằng 46% giá mã này trên thị trường tại thời điểm công bố tài liệu họp) để huy động 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 1.000:163,97. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để đầu tư vào dự án khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đây là lần thứ 2 DIC Corp điều chỉnh kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay tổ chức vào tháng 4, cổ đông DIC Corp đã thông qua kế hoạch chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 30.000 đồng/cp với tỷ lệ 1.000:164 dưới dạng quyền mua và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

Tuy nhiên sau đó đơn vị trình kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 với dự định chào bán 150 triệu cổ phiếu (tăng 50 triệu cổ phiếu so với kế hoạch ban đầu) theo tỷ lệ 1.000:245,96, với giá 20.000 đồng/cp (thấp hơn 10.000 đồng/cp so với kế hoạch ban đầu) để huy động 3.000 tỷ đồng.

Đến nay, doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 15.000 đồng/cp. Như vậy, trong 5 tháng, DIC Corp đã hạ giá chào cho cổ đông hiện hữu từ 30.000 đồng/cp xuống còn 1 nửa là 15.000 đồng/cp. Số tiền huy động dự kiến cũng thay đổi, từ 3.000 tỷ đồng như hai kế hoạch cũ thành 1.500 tỷ đồng như kế hoạch hiện tại.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch huy động vốn, công ty cũng công bố tờ trình về việc điều chỉnh phương án đầu tư dự án Long Tân do nhiều biến động về thị trường cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
leftcenterrightdel
 Khu đô thị du lịch Long Tân cũng được điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư và thời gian hoàn thành

Theo phương án mới, tổng mức đầu tư sau thuế của dự án này là 15.712 tỷ đồng, trong đó, trong đó, 5.477,97 tỷ đồng là vốn huy động từ vay ngân hàng và phát hành trái phiếu dùng để chi trả phí bồi thường – giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại; xây lắp hạ tầng kỹ thuật, kè và các công trình khác trên toàn bộ diện tích dự án. 9.540,67 tỷ đồng là vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác dùng để chi trả toàn bộ các chi phí còn lại.

Các giá trị này đã tăng gần 2.846 so với tổng mức đầu tư sau thuế 12.628 tỷ đồng trước điều chỉnh. Song lại giảm so với phương án điều chỉnh dự kiến trình trước đó là tổng vốn đầu tư dự án sau thuế 15.971 tỷ đồng, trong đó, 5.801 tỷ đồng từ vay ngân hàng, phát hành trái phiếu và 10.169 tỷ đồng từ vốn tự có, huy động khác .

Ngoài ra, dự án cũng được phân kỳ triển khai thành 5 phân khu, với phân khu 1 có diện tích 82,1 ha, phân khu 2 có diện tích 65,7 ha, phân khu 3 có diện tích 49,1 ha, phân khu 4 có diện tích 69,1 ha, và phân khu 5 có diện tích 65,9 ha.

Thời gian hoàn thành dự án cũng được điều chỉnh tăng, cụ thể, toàn dự án sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào quý IV/2028, tăng thêm 3 năm để hoàn tất xây dựng hạ tầng kỹ thuật so với mốc quý IV/2025 trong tờ trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1.

Dự án khu đô thị du lịch Long Tân nằm tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 331 ha. Tính tới thời điểm công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2, Công ty đã đền bù giải phóng được 156,2 ha/331 ha với tổng kinh phí 1.324,5 tỷ đồng.

Dự kiến đầu năm 2023 sẽ được giao đất đợt 1 với diện tích 82,11ha, đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng. So với mốc cuối năm 2022 trong tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 là, đơn vị tiếp tục kéo dài thời gian triển khai giao đất tại dự án này.
Nam Phong
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/dic-corp-tiep-tuc-ha-gia-chao-ban-co-phieu-va-dieu-chinh-giam-von-dau-tu-vao-du-an-long-tan-d149654.html