phat

Theo đó, ngày 25/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 218/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hảo (địa chỉ: 20 ngõ 107 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Bà Hảo bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (bà Nguyễn Thị Hảo là người có liên quan của ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB) đã không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch mua và bán 30.510 cổ phiếu TPB từ ngày 28/02/2019 đến ngày 02/4/2019).

Số tiền bà Nguyễn Thị Hảo bị phạt là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Trường hợp tiếp theo là ông Nguyễn Chí Cường (địa chỉ: Nguyễn Hữu Huân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định phạt vào ngày 26/8/2021.

Phạt tiền: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ông Cường công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn (Ông Nguyễn Chí Cường, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân, mã chứng khoán FTM, sở hữu 2.704.220 cổ phiếu FTM (chiếm tỷ lệ 5,41%). Ngày 09/10/2019, ông Cường bán 862.080 cổ phiếu FTM làm giảm khối lượng (tỷ lệ) sở hữu xuống 1.842.140 cổ phiếu FTM (3,68%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin Báo cáo sở hữu không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Chí Cường).

 
 
VD

Nguồn Taichinhdoanhnghiep
Link bài gốc

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nguoi-nha-lanh-dao-tienphongbank-bi-phat-vi-giao-dich-chui-co-phieu-d23670.html