leftcenterrightdel
 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng (do ông Nguyễn Ngọc Đình làm Chủ tịch HĐQT) “ôm trọn” các gói thầu mua sắm cấu kiện bê tông do Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang mời thầu.

Doanh nghiệp Thành Hưng “bao thầu” cả Đề án
Ngày 22/7/2015, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 1.234.157,33 triệu đồng. Trong đó, giai đoạn 2016-2020 tổng số kênh mương cần kiên cố hóa là 780 km, kinh phí thực hiện ước tính 635 tỷ 787 triệu đồng.

Để thực hiện Đề án, tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo Kiên cố hóa kênh mương do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở NNPTNT làm Phó trưởng ban thường trực.

Theo phân công, Sở NNPTNT là chủ đầu tư quản lý cấu kiện và việc cung ứng cấu kiện cho tất cả các xã thực hiện theo nội dung đề án. Đáng bàn, dường như Sở NN&PTNT Tuyên Quang xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà thầu đều hướng đến Công ty Thành Hưng và kết quả Công ty Thành Hưng “ôm trọn” tất cả các các gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án với trị giá hơn 600 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 22/11/2016 Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 666/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh Tuyên Quang năm 2016”. Công ty Thành Hưng trúng thầu với mức giá là 30 tỷ 850 triệu đồng (giá gói thầu là 30 tỷ 867 triệu đồng).

Tiếp đến, ngày 12/4/2017, Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp tục lựa chọn Công ty Thành Hưng trúng thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh Tuyên Quang năm 2017 thuộc các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình” với giá 70 tỷ 158 triệu đồng (giá gói thầu là 70 tỷ 173 triệu đồng).

Cũng trong ngày 12/4/2017 Sở này có quyết định chọn Công ty Thành Hưng trúng thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương…” với giá là 57 tỷ 842 triệu đồng (giá gói thầu là 57 tỷ 856 triệu đồng).

Đến năm 2018, Công ty Thành Hưng được Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang lựa chọn trúng thầu hai gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2018” với tổng trị giá hai gói thầu lên tới 191 tỷ đồng.

Đến ngày 11/3/2019, ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang ký Quyết định số 115/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình”. Công ty Thành Hưng trúng thầu với giá 95 tỷ 516 triệu đồng (giá gói thầu là 95 tỷ 536 triệu đồng).

Cùng ngày, ông Nguyễn Công Hàm tiếp tục ký Quyết định số 116/QĐ-SNN lựa chọn Công ty Thành Hưng trúng thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2019, tại các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và TP Tuyên Quang” với giá là 97 tỷ 672 triệu đồng (giá gói thầu là 97 tỷ 699 triệu đồng).

Gói thầu hơn 100 tỷ đồng, chỉ có một nhà thầu tham dự

Mới đây nhất, ngày 29/5/2020, ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp tục ký ban hành Quyết định số 180/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh Tuyên Quang năm 2020”.

Ông Hàm tiếp tục ký quyết định lựa chọn Công ty Thành Hưng trúng thầu với giá 111 tỷ 950 triệu đồng. Cụ thể, ngày 26/4/2020, Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang đăng tải Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh Tuyên Quang năm 2020.

Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ, với hình thức lựa trọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong cả nước. Theo thông báo của bên mời thầu, dự toán gói thầu là 111 tỷ 980 triệu đồng.

Điều ngạc nhiên là gói thầu đấu thầu rộng rãi trong cả nước, giá trị hơn 500 tỷ đồng mà chỉ có nhà thầu duy nhất là Công ty Thành Hưng nộp hồ sơ dự thầu và sau đó trúng thầu.

Theo lý giải của ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang là do Công ty Thành Hưng là doanh nghiệp bản địa nên có lợi thế cạnh tranh về giá so với các doanh nghiệp khác nên trúng thầu (?).

Theo daioanket.vn
Nguồn
Link bài gốc

http://daidoanket.vn/de-an-600-ty-dong-cua-so-nnptnt-tuyen-quang-vi-sao-chi-mot-doanh-nghiep-bao-thau-490192.html?fbclid=IwAR3pid8-_Vv9EM0A2_cxpjBD223S_nPqiqv9jkKi7S-bnu2IWu4-7wmOq4w