leftcenterrightdel
Nguồn ảnh: THACO. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Ô tô Trường Hải (THACO) kể từ ngày 1/1/2021.

Kể từ sau thời điểm này, THACO sẽ không còn nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định công bố thông tin lên trên website và cổng thông tin của UBCKNN về tình hình hoạt động của công ty.

Trước đó, vào tháng 7/2020, THACO đã có tờ trình về phương án tái cấu trúc công ty, thực hiện chiến lược phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành.

Trong đó, tập đoàn có các ngành nghề chủ lực là ô tô và cơ khí, hai ngành chính là nông - lâm nghiệp, đầu tư - xây dựng, và các ngành kinh doanh bổ trợ là logistics, thương mại. Đồng thời, lên phương án tách THACO để lập CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) nhằm tái cấu trúc và kiểm soát quản trị theo mô hình tập đoàn.

Bên cạnh đó THACO dự kiến phát hành 1,35 tỷ cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 13.560 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành là 80% (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 80 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện trích từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của THACO sẽ tăng lên 30.510 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, từ đầu năm 2020 đến nay THACO chưa công bố BCTC mới. Trong năm 2019, THACO ghi nhận doanh thu thuần đạt 56.508 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.368 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của THACO ở mức 106.794 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho 34.770 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, tập đoàn này có 67.496 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 63% tổng nguồn vốn.

 

Nhật Huỳnh

Nguồn Nhadautu
Link bài gốc

https://nhadautu.vn/thaco-cua-ty-phu-tran-ba-duong-huy-cong-ty-dai-chung-d52080.html