Ngày 7/8/2020, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản 2997/UBND-VX, về việc phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan đến những thiếu sót theo kết luận của Thanh tra thành phố.

Theo đó, xét báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả tổ chức kiểm điểm các cá nhân có thiếu sót, sai phạm liên quan theo kết luận thanh tra số 08 ngày 3/6/2019 của Thanh tra thành phố tại Sở Giáo dục và Đào tạo, công văn 27/SNV-TCBC ngày 12/2/2020 về giải trình liên quan đến trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc tổ chức Đoàn đi công tác tại Nhật Bản, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

leftcenterrightdel
 Văn bản 2997 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký (ảnh: P.L)

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Phê bình nghiêm khắc đối với các cá nhân sau đây, vì đã để xảy ra các thiếu sót, sai phạm liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo theo kết luận thanh tra số 08 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, với vai trò là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân, sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lập lại những thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

Giao Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tập thể lãnh đạo Sở về công tác quản lý, điều hành công việc tại cơ quan.

Tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục theo kết luận của thanh tra thành phố.

Đồng thời tổ chức quán triệt trong ngành giáo dục để không xảy ra các thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu. Đề nghị Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện.

Theo giaoduc.net.vn
Nguồn
Link bài gốc

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giam-doc-so-giao-duc-thanh-pho-ho-chi-minh-bi-phe-binh-nghiem-khac-post211566.gd