Tuần qua có thêm những doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt do vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bán cổ phiếu DIG, Khahomex bị phạt 45 triệu đồng

Ngày 09/9/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex - mã chứng khoán KHA) số tiền 45 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Khahomex đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội là tổ chức có liên quan với ông Đinh Quang Hoàn – thành viên Hội đồng quản trị Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) đã thực hiện bán 15.966.720 cổ phiếu DIG ngày 19/5/2020 nhưng báo cáo kết quả giao dịch vào ngày 30/6/2020.

Giao dịch cổ phiếu MCP, lãnh đạo Bao bì Mỹ Châu bị phạt

Đối với cá nhân, trước đó ngày 07/9/2020, ông Nguyễn Thanh Bình, Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm từ ngày 20/1/2020) của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (mã chứng khoán MCP) bị phạt tổng cộng 37,5 triệu đồng.

Trong đó ông Nguyễn Thanh Bình bị phạt 20 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch và phạt 17,5 triệu đồng do giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Bình đăng ký bán 88.427 cổ phiếu MCP từ ngày 17/10/2019 đến ngày 15/11/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Ngày 15/01/2020, Sở GDCK Thành phố HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Bình. Ông Bình tiếp tục đăng ký bán 88.427 cổ phiếu MCP từ ngày 03/01/2020 đến ngày 31/01/2020; tuy nhiên ông Bình đã bán 88.427 cổ phiếu MCP vào ngày 02/01/2020 (không đúng với thời gian đăng ký); và ngày 05/02/2020 Sở GDCK HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Bình.

Người nhà lãnh đạo Bao bì Mỹ Châu cũng bị phạt


Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu MCP, ông Nguyễn Phạm Giang Minh, người có liên quan tới ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT của Bao bì Mỹ Châu - bị phạt tổng cộng 27,5 triệu đồng.

Trong đó phạt tiền 15 triệu đồng do ông Giang Minh đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch và phạt tiền 12,5 triệu đồng do ông Giam Minh đã giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.

Cụ thể, ông Nguyễn Phạm Giang Minh đăng ký bán 30.000 cổ phiếu MCP từ ngày 17/10/2019 đến ngày 15/11/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Ngày 15/01/2020, Sở GDCK Thành phố HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Minh. Ông Minh tiếp tục đăng ký bán 30.000 cổ phiếu MCP từ ngày 03/01/2020 đến ngày 31/01/2020; tuy nhiên ông Minh đã bán 30.000 cổ phiếu MCP vào ngày 02/01/2020 (không đúng với thời gian đăng ký); và ngày 05/02/2020 Sở GDCK Thành phố HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Minh.

Giao dịch cổ phiếu S12, một cá nhân bị UBCKNN phạt

Trước đó, ngày 04/9/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã quyết phạt ông Phạm Ngọc Cõi, cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 12 (mã chứng khoán S12) tổng số tiền 37,5 triệu đồng.

Trong đó, phạt tiền 12,5 triệu đồng do ông Phạm Ngọc Cõi đã báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu, và phạt tiền 25 triệu đồng do ông Phạm Ngọc Cõi đã báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 15/02/2019, ông Phạm Ngọc Cõi bán 12.500 cổ phiếu S12, dẫn đến lượng sở hữu giảm từ 300.000 cổ phiếu (tỷ lệ 6%) xuống còn 287.500 cổ phiếu (tỷ lệ 5,75%). Tiếp đó, ngày 8/3/2019, ông Phạm Ngọc Cõi bán 20.300 cổ phiếu S12, dẫn đến lượng sở hữu giảm từ 252.500 cổ phiếu (tỷ lệ 5,05%) xuống còn 232.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4,64%) và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên, đến ngày 17/8/2020, UBCKNN mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Phạm Ngọc Cõi đối với 02 giao dịch trên.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.
Theo Chuyên trang Nhịp sống kinh tế - Báo điện tử Tổ Quốc
Nguồn
Link bài gốc

http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tieu-diem-xu-phat-tuan-qua-them-nhieu-ca-nhan-va-ca-doanh-nghiep-vua-bi-ubcknn-phat-4202013912142740.htm