Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2021, dự kiến năm 2022 và giải pháp giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ Tài chính, công tác cổ phần hoá các doanh nghiệp trong năm 2021 không triển khai được do nhiều đơn vị vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trước khi cổ phần hóa theo quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; còn nhiều vướng mắc, tồn tại về tài chính phải xử lý.

Việc rà soát để điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 còn chậm.

Nhiều Tập đoàn, Tổng công ty bị nhắc tập trung cổ phần hóa.
Nhiều Tập đoàn, Tổng công ty bị nhắc tập trung cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình thị trường tài chính, chứng khoán trong nước và khu vực, ảnh hưởng đến công tác xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án sử dụng đất để thực hiện cổ phần hóa, triển khai công tác đấu giá phần vốn nhà nước theo quy định.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài chính cho rằng, công tác cổ phần hóa phải được quan tâm, chỉ đạo triển khai tập trung, trọng điểm, tránh dàn trải, hoàn thành đúng tiến độ, đúng mục tiêu đối với từng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Vì vậy, Bộ Tài chính kiến nghị, ưu tiên triển khai cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp thua lỗ, kinh doanh không hiệu quả theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, tồn tại, vướng mắc (xây dựng lộ trình, xác định thời điểm cổ phần hóa, xử lý, sắp xếp cơ sở nhà đất, xử lý các tồn tại về đất đai, tài sản, tồn tại về tài chính) của các doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa để thực hiện cổ phần hóa trong giai đoạn 2023 - 2024 đảm bảo khả thi thực hiện.

Đáng chú ý, hàng loạt “ông lớn” nhà nước được nhắc tên trong danh sách cần phải thực hiện cổ phần hóa giai đoạn này.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn 2022 - 2023 tập trung hoàn thành việc cổ phần hóa công ty mẹ Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tỷ lệ nắm giữ sau cổ phần hóa là 51%).

Trong năm 2023 – 2024, triển khai và hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty mẹ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung hoàn thành cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Trong giai đoạn 2022 – 2024, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng tập trung hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD).

 

An Nhiên


Nguồn Taichinhdoanhnghiep
Link bài gốc

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/mobifone-vnpt-agribank-vicem-hud-vinataba-vinachem-bi-nhac-tap-trung-co-phan-hoa-d25068.html