leftcenterrightdel
 Thương vụ sẽ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của Maritime Bank

Mã chứng khoán nhận chuyển nhượng là MSB, bên chuyển nhượng là Công ty cổ phần Bất động sản Xây dựng Hưng Thịnh.

Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng là 10 triệu cổ phiếu, đơn giá chuyển nhượng là 23.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, tổng giá trị chuyển nhượng là 230 tỷ đồng.

Hội đồng quản TNS Holdings ủy quyển cho người đại diện pháp luật của Công ty làm người đại diện theo ủy quyền để thực hiện việc quản lý cổ phần MSB thuộc sở hữu của Công ty.

Trên cơ sở đó, người đại diện pháp luật có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách cổ đông của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.

Các quyền này có thể là các quyền dự họ, xem xét, thảo luật, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họi Đội hội đồng cổ đông của Ngân hàng Hàng Hải…

Thời hạn ủy quyền bắt đầu có hiệu từ ngành hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cho đến khi Công ty có quyết định khác.

TNS Holdings có vốn điều lệ là 176 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 406,9 tỷ đồng, nợ phải trả là 346,4 tỷ đồng.

Tài sản của doanh nghiệp này nằm chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị tại ngày 30/9/2020 là 452,3 tỷ đồng.

Quý III/2020, TNS Holdings đạt lợi nhuận sau thuế 34,7 tỷ đồng, giảm so với kết quả gần 40 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng cũng sụt giảm khi chỉ đạt 76,3 tỷ đồng, trong khi 9 tháng năm 2019 đạt 87 tỷ đồng.

Theo Báo Đầu tư
Nguồn
Link bài gốc

https://baodautu.vn/tns-holdings-se-chi-230-ty-mua-co-phan-maritime-bank-d132691.html