Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020. Theo đó, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 24.830 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5%.

Đáng chú ý, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý 3/2020 lên tới hơn 9.281 tỷ đồng, tăng 7% khiến mảng này lỗ gộp tới 545 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước tập đoàn chỉ lỗ gần 250 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ gộp hơn 1.802 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ hơn 344 tỷ đồng.

Thu nhập thuần từ các hoạt động khác kỳ này cũng giảm nhẹ 4% so với quý 3/2019, còn 11.501 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập thuần từ các hoạt động khác cũng giảm từ 35.194 tỷ đồng xuống còn 26.105 tỷ đồng, tương đương giảm 26% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm, các công ty liên doanh liên kết chỉ mang về cho Bảo Việt khoản lợi nhuận gần 27.019 tỷ đồng, tương đương giảm 45% so với cùng kỳ 2019.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 tại Tập đoàn Bảo Việt.

Theo đó, kết thúc quý 3/2020, Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 473,3 tỷ đồng, tăng 29 so với cùng kỳ 2019. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Bảo Việt đạt lợi nhuận sau thuế 1.122 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất tại Bảo Việt đạt gần 144.961 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm xấp xỉ cùng kỳ, đạt 8.514 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2019 đạt 8.546 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động đầu tư âm gần 13.017 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2019 chỉ âm hơn 4.402 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ghi nhận âm hơn 1.566 tỷ đồng, cùng kỳ 2019 chỉ âm gần 166 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2020, nợ phải trả tại Tập đoàn Bảo Việt tăng 14% so với đầu năm, lên gần 124.042 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 14% lên mức 23.565 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng 15% lên mức 100.476 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, danh mục tiền và các khoản tương đương tiền của Tập đoàn Bảo Việt vốn chưa thực sự dư giả nhưng cũng đã giảm hơn 33% so với hồi đầu năm, xuống còn 3.177 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này khả năng lớn sẽ phải đối diện với áp lực gia tăng về khả năng thanh toán ngắn hạn.

leftcenterrightdel
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 tại Tập đoàn Bảo Việt. 

 

Đồng thời, 9 tháng đầu năm, các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng giảm 7% xuống 42.334 tỷ đồng. Thay vào đó, Bảo Việt chuyển hướng sang đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng khoản mục này thêm 35,4% lên 85.412 tỉ đồng. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại Tập đoàn Bảo Việt cũng tăng vọt 20% lên mức gần 533.595 tỷ đồng.

Năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 44.960 tỷ đồng, chỉ tăng 0,2% so với năm 2019. Lãi sau thuế hợp nhất kế hoạch đạt 1.180 tỷ đồng. Tổng doanh thu công ty mẹ năm 2020 đặt chỉ tiêu 1.488 tỷ đồng và lãi sau thuế phấn đấu ở 1.000 tỷ đồng.

 

 

Theo Hà Phương/Vnfinance

 

Nguồn
Link bài gốc

https://vnfinance.vn/tap-doan-bao-viet-doi-dien-voi-noi-lo-dong-tien-du-loi-nhuan-van-tang-truong-12122.html?fbclid=IwAR3UDN0ProFqhkJfiAyU-cFDCkBJ1u1wByGl8af-g6g0LOYRiF1DWUb8rH4