Đến giai đoạn này, thời hạn để các doanh nghiệp bảo hiểm công bố kết quả kinh doanh quý 1 /2021 đã kết thúc, cũng là lúc các nhà đầu tư nhìn lại kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm của doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng theo cấp số nhân

Điểm qua các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bảo hiểm trên sàn chứng khoán, thì phần lớn trong số đó đều có lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý 1/2021, Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) ghi nhận chi phí giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng 23% so cùng kỳ, đạt gần 54 tỷ đồng

Doanh thu chính là phí nhận tái bảo hiểm giảm đến 18%, còn hơn 517 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ hoạt động tài chính có lãi gần 95 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 3 tỷ đồng, giúp VNR ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 113 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ.

Bảo Việt (BVH) công bố doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt hơn 9.357 tỷ đồng, tăng 8%. Trong khi đó, phí nhượng tái bảo hiểm giảm 15%, còn gần 874 tỷ đồng nên doanh thu bảo hiểm thuần tăng 11%, đạt hơn 8.485 tỷ đồng

Nhờ lợi nhuận từ hoạt động tài chính gần 1.926 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng tại BVH đạt hơn 469 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ.

Tương tự, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (BLI) công bố doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 274 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1/2021, hoạt động tài chính của BLI thu về lợi nhuận gần 28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 11 tỷ đồng do trong quý 1 năm nay được hoàn nhập chi phí tài chính hơn nửa tỷ đồng và doanh thu tài chính tăng 41%. Với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính đều tăng trưởng, lãi ròng của BLI đạt 41 tỷ đồng, gấp 2,97 lần cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác có lợi nhuận quý 1 tăng trưởng so với cùng kỳ.

Chẳng hạn, quý 1/2021, Tổng CTCP Bảo Minh (BMI)có lợi nhuận ròng tăng mạnh 71% so với cùng kỳ, lên mức 70 tỷ đồng nhờ hoạt động tài chính và đầu tư bất động sản.

Theo BMI giải trình, quý 1/2021 thị trường chứng khoán diễn biến thuận lợi nên Công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán là hơn 31 tỷ đồng.

Nối gót BMI, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) cũng báo lãi quý 1/2021 tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 474 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tổng chi phí tăng đến 45%, chiếm gần 358 tỷ đồng khiến lãi gộp giảm 15%, còn hơn 116 tỷ đồng.

Bù lại, hoạt động đầu tư tài chính của Công ty có lãi gần 96 tỷ đồng, gấp 2,19 lần cùng kỳ đã giúp lợi nhuận ròng tại BIC tăng 27%, đạt gần 79 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 175 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ và đầu tư tài chính tăng 10% dẫn đến lợi nhuận sau thuế của PGI (Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex) tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 57 tỷ đồng.

Tương tự, kết thúc quý 1/2021, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 44%, đạt gần 68 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động đầu tư tài chính có lợi nhuận tăng 84%.

Đáng lưu ý, kỳ này, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI đi lùi với lợi nhuận gộp giảm 7% so với cùng kỳ, còn hơn 163 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chi phí tăng mạnh hơn doanh thu.

So với các doanh nghiệp bảo hiểm khác, lợi nhuận quý 1/2021 tại Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG) tuy có tăng nhưng tốc độ lại chậm hơn.

Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm của MIG tăng 27%, đạt hơn 780 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm tăng 26%, đạt gần 99 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 16%, đạt gần 47 tỷ đồng nhờ có lãi từ đầu tư trái phiếu.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế tại MIG và sau thuế cùng tăng 28% so với cùng kỳ, lần lượt đạt gần 47 tỷ đồng và hơn 37 tỷ đồng.

Vẫn còn những doanh nghiệp lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ

Trong khi đó, vẫn có những doanh nghiệp có lợi nhuận quý 1/2021 giảm sút so với cùng kỳ như Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PRE).

Cụ thể, quý 1/2021, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng 7% nhưng doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng 6%, đạt gần 253 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 9% do các chi phí bồi thường bảo hiểm, chi phí khác và dự phòng dao động lớn đều tăng.

Do đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 15% so cùng kỳ, còn hơn 24 tỷ đồng.Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50%, chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 71%, chiếm hơn 5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của PRE giảm 12% so cùng kỳ, còn hơn 32 tỷ đồng.

Cùng hoàn cảnh, kết quả kinh doanh trong quý 1 của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABI) không có gì nổi trội khi lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng 4%, trong khi hoạt động tài chính giảm 4% so với cùng kỳ, còn gần 32 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7%, lên mức hơn 131 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng của ABI giảm nhẹ 2%, còn hơn 80 tỷ đồng.

Hà Phương

 

Nguồn SHTT
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/kqkd-quy-1-nganh-bao-hiem-co-doanh-nghiep-lai-gap-3-5-lan-pre-va-abi-loi-nhuan-sut-giam-d98852.html