Riêng trong quý 2/2021, hầu hết các hoạt động kinh doanh tại Viet Capital Bank đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng mạnh 99% so với cùng kỳ, đạt hơn 413 tỷ đồng. Các hoạt động ngoài lãi tăng trưởng mạnh như lãi từ chứng khoán đầu tư tăng 266% lên 57,4 tỷ đồng, lãi từ hoạt động kinh doanh khác tăng 40% lên 10 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí hoạt động tăng 26% ghi nhận 242,5 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tại Viet Capital Bank tăng mạnh 105% lên mức 70,9 tỷ đồng. Kết quả, Viet Capital Bank  báo lãi trước và sau thuế đạt 185,4 tỷ đồng và hơn 148 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước và sau thuế tại Viet Capital Bank đạt hơn 337 tỷ đồng và gần 270 tỷ đồng, đều tăng gấp 5,4 lần so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh tại Viet Capital Bank. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).
Kết quả kinh doanh tại Viet Capital Bank. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Lợi nhuận tại Viet Capital Bank tăng trưởng ấn tượng nhờ thu nhập lãi thuần và tăng trưởng của mảng dịch vụ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm 2021 tăng 43% so với cùng kỳ, đạt hơn 738,5 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 36,5 tỷ đồng, tăng 57%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh 171% , đạt hơn 24 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi thuần từ mảng kinh doanh ngoại hối giảm mạnh 76%, chỉ còn 5,1 tỷ đồng và mua bán chứng khoán đầu tư giảm 14% còn hơn 76,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, chi phí dự phòng rủi ro tại Viet Capital Bank giảm mạnh 62%, từ hơn 188 tỷ đồng xuống còn hơn 70,9 tỷ đồng. Do đó, ngân hàng mới ghi nhận lợi nhuận tăng gấp 5,4 lần cũng kỳ.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Tuy nhiên, trên bảng cân đối kế toán, tính đến 30/6/2021 lãi dự thu tại Viet Capital Bank (lãi, phí phải thu)  tăng nhẹ 7,5% so với đầu năm, lên mức gần 1.003 tỷ đồng. Như vậy, lãi dự thu cao gấp 3,7 lần lợi nhuận sau thuế.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021).

Lãi dự thu liên quan mật thiết đến lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng và cả nợ xấu thực. Theo nguyên tắc thận trọng thì ngân hàng chỉ tính lãi dự thu cho nợ nhóm 1. Bởi các khoản nợ khi bắt đầu chuyển sang nhóm 2 trở đi sẽ xuất hiện rủi ro về khả năng thu hồi. Do đó, ngân hàng phải ngưng dự thu lãi nếu nợ đó quá hạn 10 ngày, hay bắt đầu chuyển sang nợ nhóm 2.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ngân hàng nào cũng tuân thủ đúng theo nguyên tắc này. Điều đó khiến lãi dự thu được đánh giá là một nguồn "lãi ảo" cho các ngân hàng. Và khi con số lãi dự thu càng lớn, khả năng tác động đến lợi nhuận của ngân hàng càng cao. 

Hơn nữa, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là biện pháp hữu hiệu nhất ngân hàng dùng để xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, kỳ này Viet Capital Bank ‘nhẹ tay’ với dự phòng rủi ro nên nợ xấu tại nhà băng này lại leo thang.

Cụ thể, tại ngày 30/6/2021, tổng nợ xấu tại Viet Capital Bank tăng 12% so với đầu năm, ghi nhận 1.246 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng 20% lên 261 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng 875 tỷ đồng, tương đương tăng 15%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 2,79 hồi đầu năm lên 2,81%. 

Tình hình chất lượng nợ vay tại Viet Capital Bank (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021)
Tình hình chất lượng nợ vay tại Viet Capital Bank (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021)

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản tại Viet Capital Bank đạt 66.700 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ 2020. Cho vay khách hàng tại Viet Capital Bank đạt hơn 44.377 tỷ, tăng 11,4%. Trong khi đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng giảm nhẹ 2,5%, xuống còn 557,3 tỷ đồng. Tiền gửi tại NHNN giảm 42% (còn 1.081 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 27% (còn gần 7.941 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác lại tăng mạnh gần 121% (3.530 tỷ đồng).

Liên quan tới nguồn vốn, trong khi cho vay khách hàng tăng thì tiền gửi khách hàng tại Viet Capital Bank lại giảm 3,6% xuống còn 39.901 tỷ đồng. Tiền vay các tổ chức tín dụng khác ghi nhận hơn 2.101 tỷ đồng, tăng gấp 4,9 lần so với đầu năm.

Đáng chú ý, lượng phát hành giấy tờ có giá tại Viet Capital Bank tính tới cuối tháng 6/2021 tăng 48% so với đầu năm, lên gần 7.737 tỷ đồng.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021)
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021)

 

Hà Phương


Nguồn SHTT
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/giam-manh-chi-phi-du-phong-viet-capital-bank-bao-lai-gap-5-lan-cung-ky-nhung-no-xau-lai-tang-d105355.html