Lợi nhuận quý 1/2022 tăng gấp gần 3 lần, dòng tiền kinh doanh âm

Trong quý đầu tiên năm 2022, doanh thu thuần của Công ty ghi nhận gần 11 tỷ đồng, tăng vọt 127% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, DRH không có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, doanh thu đến từ cung cấp dịch vụ. Lãi gộp trong kỳ ghi nhận tăng 125% đạt gần 11 tỷ đồng

Điểm nhấn trong bức tranh kinh doanh của DRH đến từ doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận gần 15 tỷ đồng, gấp gần 50 lần so với cùng kỳ, chủ yếu do lãi đầu tư chứng khoán.

Trong quý 1/2022, chi phí tài chính tại DRH ghi nhận hơn 12 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí bán hàng quý này không ghi nhận khoản nào và chi phí quản lý chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Ngoài ra, phần lãi trong công ty liên kết giảm 18% ghi nhận gần 11 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế tại DRH đạt hơn 17 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.
leftcenterrightdel
 Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2022 tại DRH.

Dù đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DRH đang âm hơn 236 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 chỉ âm hơn 40 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới dòng tiền hoạt động kinh doanh âm là do các khoản phải thu tăng gấp gần 4 lần, lên mức hơn 190 tỷ đồng; tiền lãi vay đã trả cũng tăng gấp gần 11 lần, lên mức hơn 8 tỷ đồng và công ty tăng dự trữ hàng tồn kho lên hơn 7 tỷ đồng, tương đương tăng 82%.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm luôn là chỉ báo xấu đối với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, dòng tiền thuần hoạt động đầu tư của DRH trong kỳ cũng âm hơn 185 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ âm gần 108 triệu đồng.

Tổng cộng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư trong 3 tháng đầu năm 2022 tại DRH âm gần 422 tỷ đồng.

Cả dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đều bị âm mạnh trong kỳ dẫn tới DRH phải tăng cường vay nợ. Trong 3 tháng đầu năm 2022, tiền thu từ đi vay của DRH ghi nhận hơn 976 tỷ đồng, gấp gần 15 lần so với cùng kỳ và tiền trả nợ gốc vay cũng tăng gấp 10 lần cùng kỳ, ghi nhận hơn 572 tỷ đồng.
leftcenterrightdel
 Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2022 tại DRH.

Nợ vay và chi phí lãi vay tăng vọt

Do tăng cường hoạt động vay nợ, cả số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của DRH tại thời điểm ngày 31/3/2022 đều tăng mạnh so với thời điểm ngày 1/1/2022.

Cụ thể, tính đến 31/3/2022, nợ phải trả tại DRH tăng 19% so với đầu năm, ghi nhận gần 2.217 tỷ đồng, chiếm tới 72% tổng tài sản.

Trong đó, tổng dư nợ vay tài chính gần 847 tỷ đồng, tăng 91% so với đầu năm gồm: dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 48%, lên mức hơn 653 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn gần 194 tỷ đồng trong khi hồi đầu năm không ghi nhận khoản nào.

Vay nợ tăng dẫn tới chi phí lãi vay của DRH trong kỳ tăng mạnh 91% so với cùng kỳ 2021, lên hơn 9,5 tỷ đồng.
leftcenterrightdel
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2022 tại DRH.

Có thể thấy, với quy mô tổng tài sản gần 3.093 tỷ đồng tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 876 tỷ đồng, các dấu hiệu trên chưa phải là vấn đề nghiêm trọng đối nếu DRH cải thiện tình hình dòng tiền, sức khỏe tài chính. Nếu không xử lý kịp thời, sớm muộn công ty sẽ sớm phát sinh các vấn đề nghiêm trọng hơn.
leftcenterrightdel
 Dự án căn hộ, cao ốc D-Vela Residences của DRH.

Cuối tháng 2/2022, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận đăng ký chào bán thêm 60 triệu cp ra công chúng của DRH. Nếu chào bán trọn vẹn, vốn điều lệ DRH sẽ vượt 1.200 tỷ đồng.

Tổng số vốn thu được từ chào bán dự kiến trên 724 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng vào các mục đich như góp vốn vào CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn. Bất động sản Đông Sài Gòn có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của DRH là 99%. Với 500 tỷ đồng dự kiến được góp thêm, Công ty sẽ dùng mua đất tại đường Lê Văn Việt, Thủ Đức (300 tỷ đồng) và thực hiện dự án khu dân cư Metro Valley cũng tọa lạc ở Thủ Đức (200 tỷ đồng).

Hoàng Long
Nguồn SHTT
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/drh-holdings-suc-khoe-tai-chinh-giam-no-tang-nhanh-d138525.html