Công ty Cổ phần Thép Tiến Lên (Mã: TLH) công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 1.432 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm ít hơn mức giảm của doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp chỉ còn gần 49 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 3,4%, thu hẹp so với mức cùng kỳ là 7,7%.

Trong khi chi phí lãi vay tăng hơn 80%, song các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm. Trừ các chi phí, Thép Tiến Lên ghi nhận lãi sau thuế 6,2 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã cải thiện với quý liền trước.

Năm 2023, Thép Tiến Lên đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Như vậy sau quý I, công ty đã thực hiện được 29% chỉ tiêu doanh thu và hơn 6% mục tiêu lợi nhuận.
leftcenterrightdel
 

Tính đến cuối quý I/2023, tổng tài sản của Thép Tiến Lên đạt gần 4.116 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 2.850 tỷ đồng, chiếm hơn 69% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 515,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I/2023, Thép Tiến Lên sở hữu danh mục chứng khoán với giá gốc gần 90 tỷ đồng với các mã cổ phiếu chính là SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; VIX của Chứng khoán VIX và IJC của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. Tuy nhiên, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này chỉ còn 40,2 tỷ đồng, tương đương mức tạm lỗ ghi nhận hơn 55%.

Cụ thể, công ty đang ghi nhận đầu tư 23,5 tỷ đồng cổ phiếu SHB, trích lập dự phòng 11,1 tỷ đồng; đầu tư 21,2 tỷ đồng cổ phiếu VIX, trích lập dự phòng 13,5 tỷ đồng; đầu tư 12,8 tỷ đồng cổ phiếu IJC, trích lập dự phòng 6,3 tỷ đồng; và đầu tư 32,3 tỷ đồng các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 18,6 tỷ đồng.
leftcenterrightdel
 

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả là 2.252 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu năm. Trong đó doanh nghiệp đang sử dụng hơn 1.545 tỷ đồng nợ đi vay, chiếm 69% tổng nợ phải trả. Ba tháng đầu năm, doanh nghiệp phải trả gần 29 tỷ đồng chi phí lãi vay. Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ 1.863 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niền 2023 vừa qua, Thép Tiến Lên lên kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 1:1, tương ứng chào bán 112,32 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.123,2 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong năm 2023 và sau khi trả cổ tức 10% năm 2021 bằng cổ phiếu.

Số tiền huy động, Thép Tiến Lên dự kiến dùng 597 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh; 500 tỷ đồng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại An Phước tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với quy mô 60.000 m2; và 26 tỷ đồng dùng đầu tư dự án xây dựng chi nhánh Đà Nẵng đặt tại Quốc lộ 1A, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Thép Tiến Lên còn dự kiến góp thêm 86 tỷ đồng để tăng vốn từ 214,4 tỷ đồng lên 300,4 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến để bổ sung vốn kinh doanh.
Nguyễn Thu Huyền
Nguồn Người đưa tin Pháp luật
Link bài gốc

https://www.nguoiduatin.vn/dem-tien-dau-tu-chung-khoan-thep-tien-len-om-lo-55-a604481.html