CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.709 tỷ, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp giảm 42% so với quý III/2022 còn 281 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng 1,5 lần so với cùng kỳ trong khi các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gần như không đổi. Kết quả, Dabaco báo lãi sau thuế quý III hơn 12 tỷ đồng, giảm 17 lần so với khoản lãi 206 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Dabaco cho biết, trong quý III, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, lạm phát vẫn là những thách thức lớn.

Mặc dù, giá cả một số nguyên liệu chính nhập khẩu dùng cho thức ăn chăn nuôi luôn biến động song công ty cho biết lĩnh vực sản xuất của các nhà máy thức ăn chăn nuôi thuộc công ty mẹ vẫn ổn định và tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc trong nước còn diễn biến phức tạp nhưng Dabaco đã kiểm soát được dịch nên các đơn vị chăn nuôi trong tập đoàn ghi nhận kết quả kinh doanh tốt hơn cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, Dabaco ghi nhận 8.496 tỷ đồng doanh thuần và gần 19 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 9% và 92% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, doanh thu từ bán thành phẩm sản xuất đạt 7.532 tỷ, giảm 10% so với cùng kỳ và đóng góp 86% vào tổng doanh thu tập đoàn. Hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng đem về 760 tỷ, giảm 10% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Còn lại 477 tỷ doanh thu đến từ lĩnh vực thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng.

Năm 2023, Dabaco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 569 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần con số đã đạt được trong năm 2022 là 5 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Dabaco mới đạt được hơn 3% chỉ tiêu lợi nhuận năm do tập đoàn đã lỗ 321 tỷ trong quý I.
leftcenterrightdel
 

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2023 tổng tài sản của Dabaco ghi nhận ở mức 12.224 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,8% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn lần lượt giảm 10,4% và 0,23% xuống còn 6.329 tỷ đồng và 5.895 tỷ đồng.

Đặc biệt, tài sản cố định chiếm phần lớn tài sản dài hạn, chiếm 43% tổng tài sản. Hàng tồn kho ghi nhận 4.718 tỷ cuối kỳ, giảm 7% sau một quý.

Tiền của doanh nghiệp cũng giảm từ 627 tỷ đồng đầu năm xuống còn 319,6 tỷ đồng. Trong kỳ, Dabaco không ghi nhận khoản tương đương tiền trong khi quý III/2022 ghi nhận 5,2 tỷ đồng.

Tại ngày này, tổng nợ phải trả của Dabaco là 7.564 tỷ đồng, giảm 9,22% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay cuối kỳ là 5.033 tỷ, vượt vốn chủ sở hữu là 4.660 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Dabaco ghi nhận âm 307 tỷ đồng trong khi năm trước là 39 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 371 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm gần 22 tỷ đồng do tăng khoản phải trả.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư âm 379 tỷ. Duy chỉ có dòng tiền từ hoạt động tài chính đạt gần 443 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn giảm gần một nửa so với dòng tiền hoạt động tài chính trong cùng kỳ.
Thu Hương
Nguồn Người đưa tin Pháp luật
Link bài gốc

https://www.nguoiduatin.vn/dabaco-bao-lai-sau-thue-quy-iii-2023-giam-17-lan-so-voi-cung-ky-a632734.html