Dữ liệu tài chính hợp nhất quý II/2023 của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Nhựa An Phát Xanh, mã chứng khoán: AAA) thể hiện doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.791 tỷ đồng; giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán ở mức 2.569 tỷ đồng, giảm 39%. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của AAA trong quý II/2023 ghi nhận giảm 36%, xuống còn 222 tỷ đồng.

Trong kỳ, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, dù vậy Nhựa An Phát Xanh chỉ đạt sau thuế hơn 50,7 tỷ đồng; giảm 45,51% so với cùng kỳ năm ngoái. AAA cho biết kết quả kinh doanh kém khởi sắc so với cùng kỳ do lợi nhuận từ mảng hoạt động thương mại giảm.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 113,6 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, công ty mới thực hiện được gần 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm đã đặt ra.
leftcenterrightdel
 Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 113,6 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh đã tăng nhẹ 4% so với đầu năm lên trên 11.230 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 1.367 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với số đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Nhựa An Phát Xanh ghi nhận mức 4.886 tỷ đồng, tăng 262 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính cũng tăng nhẹ lên mức hơn 3.246 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là 2.103 tỷ đồng; nợ vay dài hạn là 1.143 tỷ đồng.

Nhựa An Phát Xanh là công ty con thuộc hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH). Đáng chú ý, tình hình kinh doanh của APH trong quý II/2023 cũng ghi nhận sụt giảm.

Theo đó, APH ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.245 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm hơn 35% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp này báo lãi sau thuế trong quý đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 88%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, APH bão lãi sau thuế gần 46 tỷ đồng, chỉ bằng 28% so với cùng kỳ.

Hiếu Nguyễn
Nguồn Đời sống & Pháp luật
Link bài gốc

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ctcp-nhua-an-phat-xanh-aaa-loi-nhuan-quy-ii-2023-sut-giam-hon-45-a589456.html