Theo đó, ngày 19/10, Long Hậu sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 16/11 tại Long An. Tuy nhiên, Công ty chưa công bố thông tin dự kiến trình cổ đông trong đại hội bất thường sắp tới.
leftcenterrightdel
 

Mới đây, cổ phiếu LHG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/09/2022 theo Quyết định số 663/QĐ-SGDHCM ngày 15/09/2022 của Tổng giám đốc SGDCK TP.HCM.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Thêm nữa, ngày 8/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo đưa cổ phiếu LHG vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Lý do được HoSE đưa ra là CTCP Long Hậu chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Theo báo cáo hợp nhất chưa soát xét, trong quý II, LHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 233,4 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Trừ 175,4 tỷ đồng giá vốn, lợi nhuận gộp công ty thu về là hơn 57,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ 33,8 tỷ đồng xuống 13,7 tỷ đồng. Nhìn chung sau thuế, LHG báo lãi 40,9 tỷ đồng, giảm 81,3%. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,1% về chỉ còn 24,8%.

Nguyên nhân tình hình kinh doanh không khả quan là do doanh thu cho thuê lại đất khu công nghiệp quý II/2022 giảm so với quý II/2021 là 321,35 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác quý II/2022 giảm 0,84 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, LHG ghi nhận tổng doanh thu thuần 347,7 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2021. Chi phí hoạt động giảm từ 56,7 tỷ đồng xuống còn 34,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 90 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 111 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 81% kế hoạch lợi nhuận năm.
leftcenterrightdel
 

Tính đến 30/6, tổng tài sản của LHG là 3.003,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.196,7 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 807,1 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, chiếm tỷ trọng cao nhất là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với 1.146,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng tồn kho với chủ yếu là chi phí đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Hậu cùng các khu dân cư cũng chiếm hơn 620,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tăng từ 1.403,1 tỷ đồng lên 1.583,5 tỷ đồng vào cuối quý II, tức tăng 12,9%. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.036,3 tỷ đồng và nợ dài hạn là 547,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến 30/6/2022 đạt 1.420,3 tỷ đồng. Nợ trên vốn chủ sở hữu bằng 1,11 lần.
PV
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/co-phieu-vao-dien-canh-bao-ctcp-long-hau-to-chuc-dhcd-bat-thuong-d149821.html