Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đến ngày 3/3/2022.

Theo đó, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm và có duy nhất TDH là mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt.
leftcenterrightdel
 

Cụ thể, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đợt này có 70 công ty gồm:

- Thời gian niêm yết dưới 6 tháng: ABR, BAF, CTR, EVF, FUCT VGF3, FUEIP 100, FUEKI V30, GMH, HHV, NHT, ORS, PGV.

- Chứng khoán thuộc diện cảnh báo: AAM, AST, DAH, DHM, DXV, GTN, HAS, HNG, HOT, LAF, NVT, PIT, PMG, RDP, SII, SJF, SMA, TCR, TTE, UDC, VIS, VNS, VPH.

- Chứng khoán thuộc diện kiểm soát: CIG, DLG, FTM, HAG, HVN, JVC, LCM, MCG, OGC, PTC, PTL, PXI, PXS, QBS, RIC, TGG, TTF, VOS, YEG.

- Chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt: TDH.

- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2021 là con số âm: CHP, KHP, SCD.

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021 là con số âm: DAG, ITD, PNC, PVD, SGR, TNI.

- BCTC hợp nhất bán niên 2021 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: HU1, HU3, LGL, VFG, VPS.

- BCTC hợp nhất năm 2020 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: SJD.
PV
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/70-ma-co-phieu-khong-duoc-giao-dich-ky-quy-nha-dau-tu-can-chu-y-d132397.html