Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản chấp thuận giao tập đoàn Vingroup và Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Tập đoàn Vingroup và Techcombank có trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành theo phương thức PPP; trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP và quy định của pháp luật khác có liên quan, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.
leftcenterrightdel
 

Chi phí lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án được xác định trên cơ sở dự toán được thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư dự án theo quy định.

Trong văn bản nêu rõ, Tập đoàn Vingroup và Techcombank có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các công việc trên, trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận thì nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro.

Liên danh Vingroup và Techcombank nộp hồ sơ đề xuất dự án tại trụ sở Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trước ngày 31/8/2022.

Liên quan đến việc lập, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu, Luật PPP và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Bộ Giao thông vận tải giao Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh hướng dẫn việc hoàn thiện các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án, rà soát, trình thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành phương thức PPP theo đúng quy định.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

Trước đó, đầu tháng 5/2022, Tập đoàn Vingroup và ngân hàng Techcombank đã có văn bản gửi Bộ GTVT, UBND tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh Đắk Nông đề xuất thực hiện Dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước).

Theo đó, liên danh Vingroup và Techcombank đề xuất được thực hiện dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, theo phương thức PPP. Bước đi đầu tiên trong đề xuất này là bỏ chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không được phê duyệt, Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng Techcombank cam kết chịu mọi chi phí liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư công trình.
Thanh Thảo
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/tap-doan-vingroup-va-techcombank-duoc-giao-nghien-cuu-dau-tu-cao-toc-gia-nghia--chon-thanh-d142046.html