T&T, Tân Hoàng Minh, Đại Quang Minh, Him Lam… đổ bộ về Lâm Đồng

Mới đây, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu Tư Lâm Đồng về đề xuất nghiên cứu, khảo sát, tài trợ lập quy hoạch phân khu của Công ty cổ phần tập đoàn T&T.

Theo Sở Xây dựng, đề xuất nghiên cứu, khảo sát, tài trợ lập quy hoạch phân khu của Công ty cổ phần tập đoàn T&T phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 5991 ngày 20/8/2021 về việc thống nhất chủ trương xã hội hóa nguồn kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật.  

 Căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí đề xuất nghiên cứu, khảo sát được xác định gồm đất nông nghiệp, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. 

Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt thì vị trí đề xuất nghiên cứu, khảo sát được xác định gồm phần lớn là rừng tự nhiên phòng hộ và một phần đất nông nghiệp. 

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng cho rằng, phạm vi, ranh giới Công ty cổ phần tập đoàn T&T đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch phân khu có một phần diện tích chồng lấn với phạm vi, ranh giới khu vực Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đang khảo sát và đề xuất phạm vi, ranh giới tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại xã Xuân Thọ (khoảng 2/3 diện tích) và một phần nhỏ chồng lấn với phạm vi, ranh giới UBND tỉnh đã chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh nghiên cứu, khảo sát và lập ý tưởng thiết kế quy hoạch Khu đô thị phía Đông thành phố Đà Lạt (văn bản số 5310/UBND-QH ngày 28/7/2021).  

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh phạm vi, ranh giới tránh chồng lấn giữa các nhà đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8126/UBND-QH ngày 11/11/2021. 

Nguồn DNTT
Link bài gốc

https://doanhnghieptiepthi.vn/tt-tan-hoang-minh-dai-quang-minh-him-lam-do-bo-ve-lam-dong-161210812101556335.htm?fbclid=IwAR3Cc1uC_KSkuyeCLxJQ1wv5NzPEh-RGfuFE94BqsqfUgK2idm84IPI2TiE