leftcenterrightdel
 

Mặc dù trước đó ngày 24/4, hai doanh nghiệp này đã gửi thông báo đến Cục Thuế TP.HCM, cho biết doanh nghiệp sẽ nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30/4 để thể hiện thiện chí tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay dù đã qua thời hạn song hai doanh nghiệp này vẫn chưa nộp tiền.

Lãnh đạo Chi cục Thuế TP Thủ Đức cũng cho biết cơ quan thuế đã liên hệ và lý do hai doanh nghiệp nêu ra đều là chưa thu xếp được tiền. Trước đó, Chi cục Thuế TP Thủ Đức cho biết cũng đã gửi thông báo nhắc nợ đến hai doanh nghiệp này về số tiền phải nộp đợt 1 vào ngân sách trước ngày 6-5, tức trong vòng hai ngày tới.

Sau thời hạn này, Chi cục Thuế TP Thủ Đức sẽ cưỡng chế tài khoản ngân hàng theo quy định của Luật quản lý thuế, vì tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Hiện cơ quan thuế vẫn đang tính tiền chậm nộp theo quy định 0,03%/ngày. Việc tính chậm nộp cho đợt đầu tiên đã áp dụng từ ngày 6-2 và từ ngày 7-4, doanh nghiệp bị tính thêm tiền nộp chậm đợt 2.Số tiền chậm nộp hai doanh nghiệp này phải trả hơn 2,3 tỉ đồng/ngày.

Theo kết quả đấu giá, Công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (diện tích 6.446m2) nên phải đóng 3.820 tỉ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ.

Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1m2), đóng 4.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở.

Hải Nam
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/hai-doanh-nghiep-trung-dau-gia-dat-thu-thiem-van-chua-nop-100-ti-nhu-cam-ket-d139671.html