leftcenterrightdel
 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam (Công ty Đất Quảng), liên quan đến dự án tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo đó, Công ty Đất Quảng có tờ trình chấm dứt hiệu lực dự án Xây dựng quỹ đất đối ứng tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT 603 nối dài) lý trình Km12+280 - Km2+926 thị xã Điện Bàn.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam có trách nhiệm phối hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Trước đó, tháng 5/2017, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, do ông Nguyễn Viết Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, làm chủ đầu tư dự án Xây dựng quỹ đất đối ứng tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT603 nối dài), lý trình Km2+280 - Km2+926, thị xã Điện Bàn. Đây là một trong 4 dự án BT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2016-2021.

Gía trị hợp đồng BT này hơn 33,438 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 450 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng sạch. Tổng chiều dài tuyến 646m, diện tích sử dụng đất của dự án 2,132 ha, mặt cắt tuyến đường rộng 33m. Các hạng mục đầu tư gồm giao thông, thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh.

Dự án này có quỹ đất đối ứng theo hợp đồng số 01/HĐ-BT ngày 16/1/2018 khoảng 69,25 ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng Tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc (ĐT603 nối dài), lý trình Km2+280 - Km2+926, thị xã Điện Bàn (khu IV) có 22,45ha; Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc (giai đoạn 2) 6,3 ha và Các khu đất ở khối phố Giang Tắc, Hà Dừa, phường Điện Ngọc trong khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 40,5ha.

Đến 13/3/2019, qũy đất đối ứng được điều chỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 1297/UBND-KTN ngày 13/3/2019 khoảng 28,25 ha. Trong đó, Quỹ đất đối ứng Tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT603 nối dài), lý trình Km2+280 - Km2+926, thị xã Điện Bàn (khu IV) 22,45ha và Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc (giai đoạn II) 6,3ha.

leftcenterrightdel
 

Khu phố Chợ Điện Ngọc do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam làm chủ đầu tư. 


Căn cứ Quyết định 4119/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện công tác quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay cho Ban quản lý Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và ký kết Hợp đồng số 01/HĐ-BT ngày 16/01/2018 với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam.

Hiện nay, dự án đã triển khai thi công các hạng mục công trình như bó vỉa, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hoàn thiện móng đường cấp phối đá dăm đến cao trình thiết kế trên chiều dài đoạn tuyến được bàn giao 316m.

Giá trị khối lượng thực hiện đến nay khoảng 10,5 tỷ đồng, đạt 42% giá trị khối lượng xây lắp (Giá trị xây lắp của Hợp đồng BT đối với dự án này 24,9 tỷ đồng). Đến nay, nhà đầu tư chưa đề xuất thanh toán khối lượng đã thực hiện trên dự án BT.

Diện tích mặt bằng sạch được bàn giao cho nhà đầu tư tại thời điểm 31/10/2018 là 11.150m2 /21.132 m2 . Phần diện tích còn lại (phần lớn là đất ở) UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức rất nhiều cuộc họp để đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tuy nhiên đến nay công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích này vẫn chưa thể hoàn thành vì một số lý do: hồ sơ địa chính được lập theo Chỉ thị 299/TTg tại phường Điện Ngọc đang chờ khôi phục nên chưa có cơ sở xét nguồn gốc đất đối với các hộ ảnh hưởng, dẫn đến không thể lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ; bên cạnh đó, dự án chưa có quỹ đất tái định cư, chưa có quỹ đất cải táng mồ mả,…cũng ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng dự án.
Nguyễn Duy Cường
Nguồn Người đưa tin Pháp luật
Link bài gốc

https://www.nguoiduatin.vn/cong-ty-dat-quang-xin-dung-du-an-646-m-duong-a617362.html